Contactgegevens

Peter Schijven Tuinen
 
 
 
KvK:20100851
Contactformulier

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op de site invult worden uitsluitend door PeterSchijvenTuinen zelf gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op vacatures en informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. De site van PeterSchijvenTuinen bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy-regels hanteren. De betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.

Disclaimer

Getracht is de informatie die wordt aangeboden op deze site is met grote zorg samengesteld. PeterSchijvenTuinen kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site van PeterSchijvenTuinen. PeterSchijvenTuinen streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.